Väl mött på kyrkodagarna i Åbo!

Kära vänner till Gemenskapsrörelsen!

Hoppas många av er har möjlighet att delta i de tvåspråkiga kyrkodagarna i Åbo 19-21.5. Där firas regnbågsmässalördag 20.5 kl 18 i Henrikskyrkan, Peltolavägen 2. Efter mässan är det kvällste, där gemenskapsfolket kan träffas.

Äktenskapslagen står inte direkt på kyrkodagarnas program, men två svenska seminarier lördag 20.5 kl 13-14.30 tangerar ämnet. I seminariet Nåd på undantag samtalar Li Andersson, Stefan Wallin och Björn Vikström om vilka värderingar som styr vårt samhälle och i seminariet Nytt vin i nya läglar spikas teser för framtidens kyrka. Det svenska programmet hålls på hotell Radisson BLU Marina Palace, Slottsgatan 32.

Gemenskapsrörelsen har ett informationsbord på Kyrktorget på mötesplatsen På bordet finns material från det finlandssvenska samarbetet för mångfald: Gemenskapsrörelsen, Johannes Regnbåge, Regnbågsankan, Malkus, Arcus, MCC, karismatiska gruppen Rahab, RegnbågsMissionen, Kom alla, Ad Lucem. Möt upp för diskussion och information! Dejourer behövs. Kontakta Monika Pensar, tfn 050 527 0603, monikka1967@gmail.com om du är beredd att stå bak bordet en stund.

Väl mött på kyrkodagarna!

Ulf Särs

 

Stöd åt präster som viger samkönade par

Då den nya äktenskapslagen träder i kraft i början av mars börjar en del präster i Finlands evangelisk-lutherska kyrka viga också samkönade par kyrkligt. De ser det både som en prästerlig tjänaruppgift och som ett tjänstemannauppdrag enligt lag och kyrkoordning.

De kyrkliga förnyelserörelserna Kom alla och Gemenskap erbjuder sitt stöd både åt de präster som förrättar vigseln och åt vigselparen. Rörelsernas stödpersoner, teologiska och juridiska sakkunniga är beredda att ge mental, andlig och juridisk hjälp i problemsituationer.

Samkönade par och präster som viger dem kan kontakta Vesa Hirvonen, koordinator för rörelsen Kom alla, vesa.hirvonen(at)helsinki.fi, tfn 050 346 1084, eller Monika Pensar, kontaktperson för Gemenskapsrörelsens stödnätverk, monikka1967(at)gmail.com, tfn 050 527 0603.

Mera information:
Ulf Särs, ordförande för Gemenskapsrörelsen, ulsars(at)gmail.com, tfn 050 564 1833

Rörelsen Kom alla, www.tulkaakaikki.net
Rörelsen Kom alla är ett nätverk av reformvilliga som startade i mars 2005 för att inom kyrkan väcka ärlig diskussion om dess grundläggande uppgift, öka öppenheten i det kyrkliga beslutsfattandet och bygga broar mellan oliktänkande. Kristi kyrka är till för alla.

 Gemenskapsrörelsen, www.yhteys.org
GEMENSKAP är en öppen mötesplats för alla medlemmar i kristna kyrkor och samfund som tror att Jesu Kristi evangelium inbegriper också sexuella minoriteter, såsom homo- och bisexuella och transpersoner, som fullvärdiga människor och kristna. De har rätt att delta sådana som de är i församlingens liv och ämbetsutövning. Rörelsen startades år 2000.