Kirjallisuutta ja artikkeleita

Alexander, Marilyn B.
1996    We Were Baptized Too: Claiming God's Grace for Lesbians and Gays. Westminster: John Knox Press.

Bailey, D. Sherwin
1955    Homosexuality and the Western Christian Tradition. London: Longmans, Green & Co.

Behrens, Samuel D. (toim.)
2006    Anti-Gay Equals Anti-God: A Minister of the Assemblies of God Explains How the Evangelical Church Has Things Wrong. New
           Mexico: Alamo Square Press.

Besen, Wayne R.
2003    Anything But Straight: Unmasking the Scandals & Lies Behind the Ex-gay Myth. New York, Lontoo ja Oxford: Harrington Park
           Press.

Boswell, John
1995    Same Sex Unions in Pre-Modern Europe. Vintage.
1980    Christianity, Social Tolerance, And Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the
           Fourteenth Century. Chicago and London: University of Chicago Press.

Brentlinger, Rick
2007    Gay Christian 101 - Spiritual Self-Defense For Gay Christians. Salient Press.

Britton, Mary
2002    Surprised By Peace. PressOn.

Brooten, Bernadette J.
1996    Love Between Women: Early Christian Responses to Female Homoeroticism. Chicago and London: The University of Chicago Press

Brown, Terry (toim.)
2006    Other Voices, Other Worlds: The Global Church Speaks Out on Homosexuality. Church Publishing.

Kirja voi auttaa niitä, jotka haluavat ymmärtää paremmin erityisesti anglikaanisen ja episkopaalisen kirkon maailmanlaajuisia homoseksuaalisuutta koskevia erimielisyyksiä. Kirja sisältää analyyseja useista eri näkökulmista.

Carden, Michael
2004    Sodomy: a History of a Christian Biblical Myth. London: Equinox. Pub.

Chapman, Patrick M.
2008    "Thou Shalt Not Love" - What Evangelicals Really Say to Gays. Haiduk Press.

Charpentier, Sari
2001    Sukupuoliusko: valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskustelussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Chellew-Hodge, Candace
2008    Bulletproof Faith: A Spiritual Survival Guide for Gay and Lesbian Christians. Jossey-Bass.

Countryman, William L.
2005    Love Human And Divine: Reflections On Love, Sexuality, And Friendship. Morehouse.

2001    (co-authored with M. R. Ritley) Gifted by Otherness: Gay and Lesbian Christians in the Church. Morehouse.
1988    Dirt, Greed, and Sex: Sexual Ethics in the New Testament and their Implications for Today. Philadelphia: Fortress Press.

Doe, Michael
2000    Seeking the Truth in Love: The Church and Homosexuality. London: Darton, Longman & Todd.

2008    Ex-Gay & The Law. An educational booklet written by Truth Wins Out & Lambda Legal.

Foucault, Michel
1998    Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus.

Filosofi Michel Foucault ei kirjoita uskonnon perspektiivistä vaan siitä, kuinka seksuaalisuuden tutkiminen, halu saada ihmisiltä seksuaalisuutta koskevia tunnustuksia ja ylipäänsä seksuaalisuuteen kohdistuva mielenkiinto näyttävät lisääntyneen länsimaissa yhtäkkiä 1800-luvulta lähtien.

Gomes, Peter
1996    The Good Book: Reading the Bible with Mind and Heart. New York: Avon Books.

Guest, Deryn ym. (toim.)
2006    The Queer Bible Commentary. SCM Press.

Hanway, Donald
2006    Theology of Gay And Lesbian Inclusion. Routledge.

Helminiak, Daniel A.
2000    What the Bible Really Says About Homosexuality. New Mexico: Alamo Square Press.

Hirvonen, Vesa
2007    Näkökohtia rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta - Teologinen Aikakauskirja 2/2007.
2004    Onko homoseksuaalisessa parisuhteessa elävä kelpoinen papinvirkaan? - Teologinen Aikakauskirja 5/2004, 470-478.
2004    Kirja-arvostelu: Jeffrey, John, "Permanent, Faithful, Stable": Christian same-sex Partnerships. - Teologinen Aikakauskirja
           4/2004, 399-402.

Jordan, Mark D.
2002    The Silence of Sodom: Homosexuality in Modern Catholicism. University Of Chicago Press.

1997    The Invention of Sodomy in Christian Theology. Chicago and London: University of Chicago Press.

Kuefler, Mathew (toim.)
2006    The Boswell Thesis: Essays on Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality. University Of Chicago Press.

Linzey, Andrew & Kirker, Richard (toim.)
2005    Gays And the Future of Anglicanism. O Books.

Lumikallio, Katrina
2009    "Markon" kokemus 1990-luvun suomalaisesta ex-gay-liikkeestä. - FinnQueer.
2008    Uusi tutkimus Exodus Internationalin jäsenjärjestöjen asiakkaista. - Teologinen Aikakauskirja 1/2008, 84-85.

Arvio Stanton L. Jonesin ja Mark A. Yarhousen vuonna 2007 julkaisemasta tutkimuksesta "Ex-Gays? A Longitudional Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation". InterVarsity.

2007    Kristillis-psykoanalyyttinen eheytysideologia: analyysi ei-uskonnollisista argumenteista. - Pro gradu,
           Jyväskylän yliopisto.
2007    Raportti eheytysideologiasta.

McNeill, John J.
1996    Taking a Chance on God: Liberating Theology for Gays, Lesbians, and Their Lovers, Families, and Friends. New York, NY: Simon
           & Schuster.

1996    Freedom, Glorious Freedom: The Spiritual Journey to the Fullness of Life for Gays, Lesbians, and Everybody Else. New York, NY:
           Simon & Schuster.
1978    The Church and the Homosexual. New York, NY: Simon & Schuster.

Miner, Jeff & Connoley, John Tyler
2002    The Children Are Free: Reexamining the Biblical Evidence on Same-sex Relationships. Jesus Metropolitan Community Church.

Murray, Paul Edward
2008    Life in Paradox: The Story of a Gay Catholic Priest. O Books.

Nguyen, Riina
2003    Keskustelua seksuaalisuudesta: Sukupuolen teologiaa. - Logos 3/2003, 8-11.

Nissinen, Martti
1998    Homoeroticism in the Biblical World. Minneapolis: Fortress.

1994    Homoerotiikka Raamatun maailmassa. Helsinki: Yliopistopaino.

Nissinen, Martti & Tuovinen, Liisa (toim.)
2003    Synti vai siunaus? Homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Helsinki: Kirjapaja.

Asiantunteva puheenvuoro kirkossa ja yhteiskunnassa käynnissä olevaan keskusteluun homoseksuaalisista vähemmistöistä sekä homojen ihmisarvosta ja heidän oikeuksistaan. Kirja on monipuolinen tietopaketti, joka sisältää lainsäädännön, psykologian, teologian ja yksilön näkökulmat arkaan aiheeseen. Kirjoittajien joukossa ovat mm. Martti Lindqvist, Pirkko Siltala, Markku T. Hyyppä, Martin Scheinin ja Mikko Juva. Kirjan toimittajista Martti Nissinen on Helsingin yliopiston raamatun ja muinaisitämaisen kirjallisuuden professori. Liisa Tuovinen on pappi ja terapeutti, joka on toiminut mm. Kirkon perheasiankeskuksen perhekasvatussihteerinä.

Nyland, A.
2007    Study New Testament for Lesbians, Gays, Bi, and Transgender: With Extensive Notes on Greek Word Meaning and Context. Smith and Stirling.

Pellinen, Sinikka (toim.)
1997    Homoseksuaalinen identiteetti ja kristillinen usko. Pieksämäki: Kirjaneliö.

Robinson, Gene
2008    In the Eye of the Storm: Swept to the Center by God.

Esipuheen on kirjoittanut arkkipiispa Desmond Tutu. New Hampshiren episkopaalipiispa Robinson kirjoittaa sekä itsestään että ristiriidoista, jotka vaikuttavat episkopaalisessa ja anglikaanisessa kirkossa.

Rogers, Jack
2006    Jesus, the Bible and Homosexuality: Explode the Myths, Heal the Church. Louisville ja Kentucky: Westminster John Knox Press.

Rönkkö-Miinalainen, Marianne
2007    "On paikka perheessä Jumalan" - Vai onko? Seksuaalivähemmistöön kuuluvien kokemuksia, toiveita ja odotuksia
           seurakunnasta. Päättötyö, seksologian perusteet

Saarelma, Antti (toim.)
2009    Homoseksuaalisuus kristillisessä ihmiskuvassa ja lainsäädännössä. - Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 105.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seminaari parisuhdelaista 28.-29.11.2007 (toinen seminaari). Seminaarin puheenvuorot .

Saarelma, Antti (toim.)
2007    Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon opetuksessa. - Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 101.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seminaari parisuhdeista (ensimmäinen seminaari tammikuussa 2007). Seminaarin puheenvuorot .

Scroggs, Robin
1983    The New Testament & Homosexuality. Fortress.

Siker, Jeffrey S.
1994    Homosexuality in the Church: Both Sides of the Debate. Westminster John Knox Press.

Solberg, Randi O. (toim.)
2004    Let Our Voices Be Heard. Christian Lesbians in Europe Telling their Stories. Ed. by Randi O. Solberg.
           A Project of the European Forum of Lesbian and Gay Christian Groups. Germany.

Swidler, Arlene (toim.)
1993    Homosexuality and World Religions. Valley Forge, Pennsylvania: Trinity Press International.

Suhonen, Marja
1995    Kristillinen seksuaalimoraali ja homoseksuaalisuus - Teologinen Aikakauskirja 100 (1995), 547-557.

Swidler, Arlene (ed.)
1993    Homosexuality and World Religions. Valley Forge, Pennsylvania: Trinity Press International.

Tanis, Justin Edward
2003    Trans-Gendered: Theology, Ministry, and Communities of Faith (Center for Lesbian and Gay Studies in Religion and Ministry). Pilgrim Press.

Terho, Erkki
2001    Kirkko perinteen ja modernin tiedon välissä: Ortodoksinen kirkko ja homoseksuaalisuus. - Logos 3/2001, 12-15.

Torre, Miquel A. de la
2009 (tulossa)    Out of the Shadows, into the Light: Christianity and Homosexuality. Chalice Press.

Venn-Brown, Anthony
2007    A Life of Unlearning: a journey to find the truth . New Holland Publishing Australia Pty Ltd.

2006    Välsignelse over registrerat partnerskap. / Ruotsin kirkon kaavaehdotukset samaa sukupuolta olevien parisuhteiden siunaamista varten. Svenska kyrkan.

White, Mel
2006    Religion Gone Bad: The Hidden Dangers of the Christian Right. Tarcher.

1995    Stranger at the Gate: To Be Gay and Christian in America. Harmondsworth, Middlesex, England: Plume.

Wink, Walter
1999    Homosexuality and the Christian Faith: Questions of Conscience for the Churches. Fortress. - Kristinuskon johtohahmot puhuvat homojen ja lesbojen täyden hyväksymisen puolesta.

Vinkki: Kirjojen sisällöistä löytyy tietoa helposti esimerkiksi verkkokauppa Amazonista:

http://www.amazon.com