Yhteys-liike

Yhteys-liike on vuonna 2000 perustettu kirkkojen rajat ylittävä solidaarisuus- ja tukiryhmä, joka:

  • puolustaa ja edistää ihmisarvoista ja kristillistä tapaa suhtautua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmiin,
  • vastustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmien syrjintää yhteiskunnassa ja kirkoissa ja
  • edistää asiallista ja eri osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja vuorovaikutusta.

Sääntömuutoksen yhteydessä 8.1.2019 yhdistyksen uudeksi nimeksi vahvistettiin Ekumeeninen Yhteys-liike ry. - Ekumeniska Gemenskapsrörelsen rf. (Ecumenical Solidarity Movement).

 

Ajankohtaiset tavoitteet ja toiminta

  • kirkoissa ryhdytään toimiin, jotta samaa sukupuolta olevat parit halutessaan voivat saada avioliitolleen kirkollisen vihkimisen tai siunauksen
  • myös kirkoissa työskentelevät homot ja lesbot voivat solmia avioliiton pelkäämättä seurauksia Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kirkkojen jäseniä.

Yhteys-liikkeellä on kaksi keskusteluryhmää FaceBookissa: Yhteysliike ja Armo kuuluu kaikille.

Yhteys-liikkeen toiminnasta annetaan tietoa myös yhteyskirjeissä jotka on julkaistu Ajankohtaista -osiossa (tarvittaessa myös FaceBook sivulla) Puheenjohtajan tervehdyksinä.