Näkymättömästä näkyväksi
Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten asema ja tehtävä kirkossa

"Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen." 1 Kor. 12:27

Kaikissa seurakunnissa on myös seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Tähän asti he ovat usein joutuneet pysyttelemään näkymättöminä. Kirkossa tarvitaan nyt asiallista tietoa ja keskustelua homoseksuaalisuudesta. Kirkollisen perhe- ja yhteiskuntatyön, raamatuntutkimuksen ja luterilaisen teologian asiantuntijat tarjoavat hiippakunnille, rovastikunnille, seurakunnille ja muille yhteisöille koulutusta, jonka aiheena on seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten asema ja tehtävä kirkossa.

Seminaaripaketin järjestäjinä ovat Yhteys-liike ja Arcus - ekumeeninen sateenkaariryhmä yhteistyössä Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön (KDY) ja Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa.

Paketista voi valita yhteisön tarpeita ja kiinnostusta vastaavan kokonaisuuden, jonka voi tilata omaan seurakuntaan. Seminaarin kesto voi vaihdella kahdesta kahdeksaan tuntiin, ja alustajien määrä kahdesta kuuteen.

Tarjolla on seuraavia teemoja ja asiantuntijoita alustajiksi:

 1. Minun tarinani homona/lesbona
  video/puheenvuoro (Arcuksen tai Malkuksen jäseniä)
   
 2. Pelot ja uhkakuvat seksuaalisuudessa ja ihmissuhteissa 
  rovasti Matti J Kuronen, rovasti Liisa Tuovinen, perheneuvoja Pirjo Latokangas, TT Raimo Harjula
   

 3. Raamattu ja homoseksuaalinen rakkaus
  professori Martti Nissinen, professori Raija Sollamo, TT Kari Latvus, tutkija Jaakko Hyttinen
   

 4. Luterilaisen kirkon oppi ja homoseksuaalisuus
  TT Vesa Hirvonen
   

 5. Homot ja lesbot kirkon työntekijöinä ja luottamushenkilöinä
  diakoni Katri Valve, nuorisotyönohjaaja Leena Korhonen
   

 6. Nyt he seisovat edessäni ja odottavat siunausta. Mitä teen pappina, kristittynä?
  pastori Arja Penttinen, TT Sakari Häkkinen, rovasti Matti J Kuronen


Työskentelyyn kuuluu olennaisena osana keskustelu. Pakettiin voi liittää elämyksellisiä harjoituksia: roolinottoa, draamaa ym.

Seminaaripaketista seurakunnille aiheutuvat kustannukset on pyritty minimoimaan. Lähemmät tiedot Salla Rannalta, p. 050-511 4506, salla.ranta@gmail.com.