YHTEYS JA ORTODOKSIT

Me ortodoksisen kirkon jäsenet olemme mukana Yhteys-liikkeessä, koska uskomme sen edistävän evankeliumin eettistä opetusta. Kristus hyväksyi seuraansa kaikenlaiset ihmiset. Hän nosti esikuvaksi eri tavoin hyljeksittyjä, ylenkatsottuja ja saastaisina pidettyjä. Jumalan valtakunta kutsuu eheytymiseen ja parannukseen. Eheys on rakkauden hedelmää, joka opettaa meitä kunnioittamaan kaikkia ihmisiä. Kristus kieltää meitä tuomitsemasta toisiamme.

Seksuaalisuus ei määrittele koko ihmistä. Homoseksuaalisuus on synnynnäinen taipumus, ei valinta. Toivomme, että seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat ortodoksit löytävät hengellisen kotinsa omasta seurakunnastaan ja että he voivat osallistua täysipainoisesti kirkon jumalanpalvelus- ja rukouselämään ja sakramentteihin.

Kirkon opetus seksuaalisuudesta, perheestä ja miehen ja naisen tasaveroisuudesta kohtaa monia haasteita, joista homoseksuaalisuus on vain yksi. Mielestämme homoseksuaalisuus on ennen kaikkea pastoraalinen kysymys, ei dogmaattinen. Toimimme Yhteys-liikkeen arvojen puolesta oman kirkkomme pyhän tradition ja kanonisen perinteen puitteissa. Emme ole luomassa kirkon elämään uusia käytäntöjä tai rinnasta homoseksuaalisia parisuhteita avioliittoon.

Ortodoksisen ihmiskäsityksen pohjalta pidämme kaikkea syrjintää syntinä. Toivomme, että avoin ja asiallinen keskustelu seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä edistää suvaitsevaisuutta ja lähimmäisenrakkautta kirkkomme piirissä.

Vi ortodoxa kyrkans medlemmar är med i Gemenskap-rörelsen, för att vi tror att det befrämjar evangeliets etiska undervisning. Kristus godkände alla slags människor till sitt sällskap. Han lyfte till förebild människor, som var på olika sätt förkastade, förnedrade och orena. Guds rike kallar till att bli helad och till bättring. Att vara helad är kärlekens frukt och detta lär oss respektera alla människor. Kristus förbjuder oss att döma varandra.

Sexualiteten definierar inte hela människan. Homosexualiteten är en medfödd egenskap, ej ett val. Vi hoppas, att de ortodoxa som hör till sexualitetsminoriteterna finner sitt andliga hem i sin egen församling och att de kan deltaga obehindrat i kyrkans gudstjänstliv, bön och i sakramenten.

Kyrkans undervisning om sexualiteten, familjen samt om mannens och kvinnans jämlikhet är utsatt för många utmaningar, varav homosexualiteten är bara en. Vi anser, att homosexualiteten är framför allt en pastoral fråga, inte en dogmatisk. Inom ramen för vår kyrkas heliga och kanoniska tradition står vi bakom Gemenskap-rörelsens värden. Vi ämnar inte skapa nya handlingssätt och jämnställer inte ett parförhållande av samma kön med äktenskapet.

Utgående från den ortodoxa människobilden anser vi, att all diskriminering är synd. Vi hoppas, att en öppen och saklig diskussion om frågor rörande sexualiteten främjar tolerans och kärleken för nästan inom vår kyrka.

 

Yhteyshenkilö: Rovasti Markku Salminen (ortodoksi) puh. 040 5016190, markku.salminen(at)ort.fi