Tukiverkosto


Yhteys-liikkeen tukiverkosto tarjoaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän läheisilleen keskustelu- ja tukipalveluja. Näitä ovat muun muassa arjen asioiden jakaminen, sielunhoito ja hengellinen ohjaus, yksilö- ja perheterapia, työnohjaus ja vertaistukihenkilötoiminta.

Tukiverkostossa toimii Yhteys-liikkeen jäseniä eri puolilta maata. Heidän joukossaan on pappeja, eri alojen terapeutteja ja rinnalla kulkemiseen valmiita kristittyjä. Keskustelu- ja tukiyhteydet ovat luottamuksellisia eikä niistä pidetä henkilörekisteriä.

Papit, jotka vihkivät tai siunaavat samaa sukupuolta olevia pareja, voivat tukiverkoston kautta saada myös juridista tukea.

Tarkempia tietoja tukiverkoston toiminnasta saa verkoston kontaktihenkilöltä pastori Aino Immeliltä, puh. 046 5244 945, tuki(at)yhteys.org.

Ortodoksisena yhteyshenkilöinä toimii rovasti Markku Salminen, markku.salminen(at)ort.fi ja ruotsinkielisenä kirkkoherra Mia Bäck, puh. 040 341 7466, mia.back(at)evl.fi.