Tukiverkosto

Yhteys-liikkeen tukiverkosto tarjoaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän läheisilleen keskustelu- ja tukipalveluja. Näitä ovat muun muassa arjen asioiden jakaminen, sielunhoito ja hengellinen ohjaus, yksilö- ja perheterapia, työnohjaus, lainopillinen neuvonta ja vertaistukihenkilötoiminta.

Tukiverkoston toiminnassa on ajateltu erityisesti yksinäisyydestä ja syrjinnästä nousevia keskustelun ja tuen tarpeita. Vaikeissa elämäntilanteissa ongelmien miettiminen yksin voi jumiutua paikoilleen ja muuttua ahdistavaksi. Tällöin jo pelkkä ajatusten ja tuntemusten jakaminen toisen ihmisen kanssa helpottaa.

Yhteydenotto tukiverkostoon voi liittyä niin uskonnolliseen pohdiskeluun kuin vaikkapa yksilön perusoikeuksia koskevaan tiedontarpeeseen. Työyhteisössä saattaa esiintyä syrjintää, jolloin työnohjaus on ehkä tarpeen. Perheen tai muiden lähisuhteiden hoitaminen voi olla jossakin elämänvaiheessa kaikkein tärkein asia. Yksinäisyyttä voi esiintyä myös parisuhteessa ja perheessä. Näissä ja monissa muissa tilanteissa tukiverkostosta saattaa löytyä keskustelukumppani ja rinnallakulkija.

Tukiverkostossa toimii Yhteys-liikkeen jäseniä. Heidän joukossaan on pappeja ja teologeja, muita kirkkojen työntekijöitä, eri alojen terapeutteja ja rinnalla kulkemiseen valmiita kristittyjä.

Toimijoita löytyy eri puolilta maata. Verkostoa pyritään laajentamaan niin määrällisesti kuin maantieteellisesti.

Tukiverkoston toiminta on vapaaehtoistoimintaa, paitsi kun kysymyksessä on ammatin harjoittaminen työaikana (esim. terapia). Keskustelu- ja tukiyhteydet ovat ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien luottamuksellisia, eikä Yhteys-liike pidä niistä henkilörekisteriä.

Tukiverkoston toiminta perustuu kristillisen rakkauden periaatteille, jotka on kirjattu Yhteys-liikkeen ohjelmajulistuksessa.

Tarkempia tietoja tukiverkoston toiminnasta saat verkoston kontaktihenkilöiltä. Heidän kanssaan voit myös pohtia, mihin suuntaan edetä, ellei tukiverkoston piiristä sopivaa keskustelu- tai muuta tukipalvelua tällä hetkellä löytyisikään. Kontaktihenkilönä toimii pastori Aino Immeli, puh. 046 5244 945, aino.immeli(at)gmail.com. Jos puheluusi ei heti vastata, soitetaan mahdollisimman pian takaisin. Voit myös halutessasi jättää tekstiviestin ja soittopyynnön.

Lisäksi yhteyshenkilöinä toimivat rovasti Markku Salminen (ortodoksi) puh. 040 5016190, markku.salminen(at)ort.fi ja Monika E. Pensar (ruotsinkieliset) puh. 050 527 0603, monikka1967(at)gmail.com