Etusivu

Yhteys-liike on vuonna 2000 perustettu kirkkojen rajat ylittävä solidaarisuus- ja tukiryhmä, joka:

  • puolustaa ja edistää ihmisarvoista ja kristillistä tapaa suhtautua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmiin,
  • vastustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää yhteiskunnassa ja kirkoissa ja
  • edistää asiallista ja eri osapuolia kunnioittavaa keskustelua ja vuorovaikutusta.

Sääntömuutoksen yhteydessä 8.1.2019 yhdistyksen uudeksi nimeksi vahvistettiin Ekumeeninen Yhteys-liike ry. – Ekumeniska Gemenskapsrörelsen rf. (Ecumenical Solidarity Movement).

Svenska sidor

Våra sidor är under arbete. Svenskspråkiga sidor hittas här. Vi hoppas på att uppdatera sidorna möjligast snabbt.

Ajankohtaiset tavoitteet ja toiminta

  • kirkoissa ryhdytään toimiin, jotta parit sukupuolesta riippumatta halutessaan voivat saada avioliitolleen kirkollisen vihkimisen tai siunauksen
  • myös kirkoissa työskentelevät sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat solmia avioliiton pelkäämättä seurauksia Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kirkkojen jäseniä vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan kautta.

Yhteys-liikkeellä on kaksi keskusteluryhmää FaceBookissa: Yhteysliike ja Armo kuuluu kaikille.

Liikkeen jäsenet saavat niin halutessaan säännöllisesti sähköpostitse yhteyskirjeissä tietoa liikkeen toiminnasta.

Yhteys-liikkeellä on sähköpostilista yhdistyksen asioista tiedottamiseen ja uutisointiin. Tälle listalle liittymistoiveen voit ilmaista lähettämällä osoitteesi sihteerille: sihteeri(at)yhteys.org. Kaikki muutokset postituslistan tiedoissa lähetetään sihteerille em. osoitteeseen.

Lähimmät yhteistyökumppanit

Ekumeeninen kirkon työntekijöiden sateenkaariryhmä Arcus.
Sateenkaariyhdistys Malkus: www.malkus.fi,
Malkuksen Taakasta voimavaraksi -hanke https://www.voimavaraksi.fi/
Elävä vesi MCC: www.elavavesimcc.fi
Karismaattinen Rahab: www.rahab.fi
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kristillisten ryhmien Eurooppafoorumi, European Forum of LGBT
Christian Groups: www.euroforumlgbtchristians.eu