Julistus

Yhteyden perustamisjulistus vuodelta 2000


Yhteyden julistus laadittiin liikkeen perustamisen alkuaikoina. Julistuksen allekirjoitti n. 700 henkilöä, heidän joukossaan oli neljäkymmentä ruotsinkielistä.
Nykyisistä rekisteritietoja koskevista säännöksistä johtuen allekirjoittaneiden nimet ovat nyttemmin ainoastaan yhdistyksen arkistossa.

YHTEYS ON avoin kohtaamispaikka kaikille kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen jäsenille, jotka uskovat, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi sulkee piiriinsä myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kuten homot, lesbot ja biseksuaalit sekä transihmiset, täysivaltaisina ihmisinä ja kristittyinä. Heillä on oikeus osallistua omana itsenään kristillisen seurakunnan elämään ja viranhoitoon.

ME OLEMME eri taustoilta tulevista erilaisista yksilöistä muodostunut kristittyjen ryhmä, joka toimii edellä mainitun oikeuden toteutumiseksi käytännössä. Me kutsumme mukaan uusia jäseniä etsimään yhä syvempää ymmärrystä yhteydestä ja rohkeutta toimia tavoitteemme hyväksi.

YHTEYTEEN SITOUTUNEINA IHMISINÄ olemme kristillisten kirkkojemme ja yhteisöjemme aktiivisia jäseniä, sekä viranhaltijoita että maallikoita. Toiminnassamme sielunhoidon, koulutuksen ja hallinnon tehtävissä samoin kuin kristillisen seurakunnan arkielämässä olemme kohdanneet seksuaalisiin ja sukupuolisiin vähemmistöihin kuuluvien elämän toisinaan kipeän todellisuuden.

ME KUTSUMME YHTEYTEEN kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen piiristä ihmisiä, jotka eri puolilla maatamme ovat valmiit toimimaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja heidän läheistensä ystävinä, sielunhoitajina ja tukijoina.

ME ETSIMME YHTEYTEEN myös henkilöitä, jotka haluavat edistää keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeuksista niin kristillisissä kirkoissa ja yhteisöissä kuin yhteiskunnassakin. Pyrimme turvaamaan sen, ettei kukaan jää yksin sisäisissä kamppailuissaan tai julkisten hyökkäysten ja ennakkoluulojen puristuksessa. Vaikeneminen ja valehteleminen on raskasta ja tuhoisaa kaikille asianosaisille. Tahdomme luoda kristillisiin yhteisöihimme sellaisen ilmapiirin, jossa on mahdollista olla rehellinen ja elää omantuntonsa mukaan tarvitsematta pelätä tulevansa sen takia hylätyksi tai häväistyksi.

KRISTITTYINÄ MEITÄ SITOO ihmisten välisissä suhteissa – myös seksuaalisuudessa – vastuullisuus, kunnioitus, luottamus ja keskinäinen sitoutuminen. Raamatussa ei ole kohtaa, joka tuomitsisi kunnioitukseen ja sitoutumiseen perustuvan uskollisen parisuhteen samaa sukupuolta olevien välillä. Näin tulkitut Raamatun kohdat liittyvät lähinnä seksuaalisen hyväksikäytön ja vastuuttomuuden torjumiseen. Tiedämme, että Raamattua tulkitaan erilaisten perinteiden valossa ja erilaisin korostuksin. Samalla luotamme siihen, että avoin keskustelu ja uusi tutkimus voivat auttaa pois vanhoista ja yksipuolisista, poikkeavuuden pelkoon perustuvista tulkinnoista. Monet kysymykset ovat vaikeita ja vastaukset avoinna. Luotamme kuitenkin siihen, että Jeesuksen lupauksen mukaan Pyhä Henki johtaa meitä kohti totuutta.

YHTEYS EDELLYTTÄÄ niiden periaatteiden ja käytäntöjen uudelleen arvioimista, jotka jatkuvasti ovat ahdistavia kristillisissä kirkoissa ja yhteisöissä toimiville seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille ja heidän läheisilleen. Ne vaikeuttavat heidän elämäänsä kristittyinä ja voivat jopa rajoittaa heidän osallistumistaan sakramentteihin. Tämän lisäksi menetetään myös monien työntekijöiden arvokas työpanos.

KESKEISINTÄ KRISTILLISESSÄ USKOSSA on Jeesuksessa Kristuksessa lahjoitettu Jumalan armo.Tämä anteeksiantamuksen ja sovinnon evankeliumi kutsuu erillisyydestä yhteyteen sekä vieraantumisesta keskinäiseen luottamukseen seksuaalisesti eri tavoin suuntautuneiden kristittyjen kesken. Evankeliumi luo edellytykset keskinäiselle kunnioitukselle ja yhteistyölle niin viranhoidossa kuin kristillisten yhteisöjen elämässä yleensäkin.

Tällä hetkellä meitä huolestuttaa erityisesti se, että seksuaalisiin ja sukupuolisiin vähemmistöihin kuuluvilla seurakuntien työntekijöillä, luottamushenkilöillä ja muilla vastuunkantajilla ei tällä hetkellä yleensä ole muuta mahdollisuutta kuin vaieta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai erota työstään ja jopa koko kristillisestä yhteisöstään.

Vakiintuneessa ja sitoutuneessa parisuhteessa elävät homoseksuaaliset työntekijät antavat kristillisille kirkoille ja yhteisöille myös mahdollisuuden tarjota myönteisiä esikuvia seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluville jäsenilleen. Tämä vahvistaisi kaikkien oikeutta sakramentteihin, sielunhoitoon ja kristilliseen yhteyteen.